Procesbegeleiding verandertrajecten

Naast losse sessies, biedt DC Theaterinterventies ook volledige procesbegeleiding van een veranderproces. Daarbij richten wij ons op de teams binnen een organisatie. We werken gezamenlijk van bewustwording en motivatie naar het vinden van een nieuwe manier van werken en het doorvoeren en vasthouden van de verandering.

We vormen daarmee geen vervanging voor verandermanagers en consultants, maar bieden juist een verdieping op hun dienstverlening. Uiteraard werken wij wel met hen samen, om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Wat is het?

Onze aanpak bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1: Bewustwording

We starten met het trainen van de mindset. We nemen de medewerkers alvast mee naar de toekomst. Hiervoor maken we gebruik van toekomsttheater. In de toekomstige werksituatie spelen alle medewerkers een rol. Zo kunnen zij de toekomst alvast zelf beleven en ervaren. Wij zorgen ervoor dat dit voor de medewerkers een positieve ervaring oplevert. Daarmee ontstaat een positieve mindset ten opzichte van de verandering. Het neemt weerstand weg. Uiteraard staan we ook stil bij de zorgen van medewerkers, zodat we deze goed in kaart kunnen brengen voor het vervolg van het proces.

Stap 2: Motivatie

In de volgende stap staat de motivatie van de medewerkers om mee te doen met de verandering centraal. Met behulp van spiegeltheater laten we hen zien wat hun rol wordt binnen de nieuwe organisatie.

We zetten hierbij een theatrale werkvorm is waarbij deze vraag volledig beantwoord gaat worden.

We simuleren een reële werksetting. Daarin laten we zien wat de nieuwe rol van verschillende medewerkers wordt. Door te spelen met verschillende gedragsvormen, wordt duidelijk welk gedrag gewenst is en wat ongewenst is. Medewerkers ervaren dit zelf: ze staan er middenin. Het gewenste gedrag nestelt zich daardoor in hen.

Stap 3: Nieuwe manier van werken

Nu medewerkers weten wat er qua gedrag van hen wordt verwacht, dringt de vraag zich op hoe ze dat straks in werkelijkheid gaan doen. Om ze dat te laten ervaren, gaan we aan de slag met regietheater. De acteurs spelen verschillende werksituatie na en de medewerkers geven regieaanwijzingen. In iedere scene zitten een aantal potentiele valkuilen. Voor de medewerkers de ideale gelegenheid om te oefenen. Zij geven aan wat de acteurs moeten doen qua houding, gedrag en stem. We gaan net zo lang door tot er een situatie ontstaat die past bij de gewenste verandering en waar medewerkers zich in kunnen vinden.

Stap 4: Verandering toepassen

In deze stap leren we medewerkers de veranderingen toe te passen op de werkvloer. Onderlinge communicatie is daarin de sleutel. De uitkomsten van stap 3 vormen de basis voor deze sessie. De situaties en het bijbehorende gedrag die medewerkers toen met elkaar hebben geformuleerd, gaan ze nu zelf actief toepassen, samen met acteurs. Bijvoorbeeld door middel van een rollenspel. Alle medewerkers doen mee en worden gestimuleerd elkaar te helpen en feedback te geven.

Stap 5: Verandering vasthouden

De verandering is in gang gezet. De kunst is nu om dit vast te houden. Terugspeeltheater helpt daarbij. Medewerkers blikken terug op de afgelopen periode en delen hun ervaringen met de acteurs. Die maken er een voorstelling van. Alles wat het team met elkaar heeft beleefd komt in verschillende vormen voorbij. Dit is niet alleen een terugblik op het veranderproces, met geeft tegelijk een kernachtige samenvatting van alles wat medewerkers hebben geleerd. Doordat zij als het ware naar zichzelf kijken, worden de ervaringen geborgd.

Wat levert het op?

Medewerkers worden klaargestoomd voor de verandering en stapsgewijs meegenomen. Medewerkers zijn goed voorbereidt. Niet alleen individueel, maar ook als team. Doordat ze het hele proces als team hebben doorlopen en elkaars kwetsbaarheid hebben gezien, is er een grote onderlinge verbondenheid. Kortom, ze zijn klaar om van de verandering een succes te maken.

Wat kost het?

Alle sessies worden begeleid door 2 ervaren trainingsacteurs. In stap 5 krijgt dit duo ondersteuning van nog 3 andere trainingsacteurs en een muzikant.

Gedurende het gehele proces gaan we regelmatig met jou als opdrachtgever om de tafel om de tussentijdse resultaten te bespreken en de sessies voor te bereiden. Achteraf blikken we samen terug.

Vanaf € 12.490 nemen wij jouw medewerkers graag mee in het veranderproces. Deze kosten zijn exclusief btw, reistijd en -kosten en eventuele kosten voor locatiehuur en catering.

Is jouw organisatie al begonnen met een veranderproces en wil je ons gedurende dat proces alsnog inzetten? Dat kan! We bespreken graag samen in welke fase wij het beste kunnen starten en welke stappen er nog nodig zijn. Uiteraard maken we dan een prijs op maat voor jou.