Wat is het verschil tussen een trainer en een facilitator

Dit is een veel gestelde vraag aan ons.

Wanneer kies je voor een facilitator en wanneer kies je voor een training met een trainer?

Er zijn een aantal verschillen.

 

Trainer

Wanneer je een training gaat regelen als manager dan doe je dat omdat je wilt dat er bepaalde vaardigheden getraind worden. Hoe pas je bepaalde kennis nou in de praktijk toe? Bij een training wordt er getraind op kennis en gedrag.

Er staat van tevoren vast waar het over zal gaan en naar welk resultaat toe gewerkt wordt.

Een trainer weet meer dan de deelnemers. Hij/zij geeft theorie en wisselt deze af met oefeningen waarbij de trainees de theorie kunnen toepassen.

De trainer is verantwoordelijk voor het proces bij jou als opdrachtgever. De inhoud van de training heeft hij in overleg met jou als opdrachtgever gemaakt.

 

Facilitator

Je huurt een facilitator o.a. in bij een (cultuur)verandering, maar ook voor het faciliteren van trainingen en workshops.

Als je een facilitator inhuurt, hoeft het nog niet duidelijk te zijn hoe de verandering eruit moet komen te zien en waar de angel nou in zit.

Het doel van de facilitator is zorgen voor bewustwording van gedrag en de effecten ervan. Daar heeft hij /zij een groot arsenaal aan theatrale en didactische werkvormen voor.

Hij/zij volgt wat er nodig is in het proces bij de groep en in overleg met jou als klant. Daardoor kan hij/zij terplekke oefeningen inzetten die er op dat moment nodig zijn.

De groep is verantwoordelijk voor zijn eigen proces en wordt door de facilitator geprikkeld en ondersteund.

De kennis en ervaringen van de groep worden geactiveerd en ingezet bij de oefeningen waardoor het ook van de groep is en blijft. Dit maakt het ook persoonlijker en dat geeft meer eigenaarschap en het werkt motiverend.

Een facilitator kan zowel ingezet worden aan het begin, het midden als aan het einde van het veranderproces.

In het begin o.a. om de noodzaak van de verandering bij de teams voelbaar te maken. Het midden o.a. door te begeleiden hoe kennis en vaardigheden eruit moeten zien en hoe die te implementeren in de praktijk. En het einde van het veranderproces hoe jullie de verandering in gang kunnen houden.

Gezien het om actieleren gaat, is het dynamisch en interactief en geeft het veel energie en plezier bij de deelnemers.

 

(Wij van DC Theaterinterventies zijn facilitators bij veranderprocessen. We combineren het faciliteren met ons acteurschap en onze kennis en ervaringen uit de improvisatiewereld.)